Nasza wiedza techniczna w zakresie produkcji i zastosowań regranulatu jest kluczem do sukcesu naszych partnerów biznesowych. Wysokiej jakości regranulaty NEWBORN PLASTIC powstają wyłącznie z przetworzonych surowców i podlegają ścisłej kontroli jakości. Wszystkie regranulaty wytwarzane są na nowoczesnych liniach technologicznych, a te zapewniają wysoką homogenizację, stopień odgazowania oraz filtrację.

Regranulaty LDPE

Regranulaty LLDPE

Regranulaty PP

Regranulat KolReg

Istnieje możliwość produkcji regranulatów w każdym kolorze z palety RAL.

Nasze produkty można wykorzystać w procesach:

• wytłaczania
• wytłaczania z rozdmuchem
• formowania wtryskowego
• compaundingu
• wylewania foli CAST
• pulweryzacji

Aby uzyskać wysokiej jakości produkt, wymagane są szczególnie niezawodne,
stabilne procesy i solidnie zaprojektowane systemy. I my je posiadamy!

W związku z zakończeniem projektu do oferty Newborn Plastic trafia: Regranulat KOLREG.

Jest to innowacyjny w skali światowej produkt, oparty na wykorzystaniu odpadów polipropylenu (PP), pyłu polietylenowego (PEodz) perlitu, krzemionki,flogobitu i kredy według receptury opracowanej na podstawie prac badawczo rozwojowych zapewniających osiągniecie znacząco ulepszonych właściwości fizykochemicznych i mechanicznych.

Właściwości jakimi dysponuje Regranulat KOLREG sprawiają, iż jest to ulepszony produkt w stosunku do już istniejących na rynku regranulatów.

Cechy produktu:

  • odkształcenie przy zerwaniu ( wzrost o 108%)
  • Naprężenie rozciągające przy zerwaniu ( spadek o 15%)
  • Moduł Younga ( spadek o 70%)
EuCerPlast