Naszym celem jest ciągła poprawa jakości, wydajności i szybkości naszego łańcucha dostaw, który rozpoczyna się od zakupów, poprzez zamówienia klientów, produkcję i produkt finalny a kończy dystrybucją. Łącząc kreatywność z technologią, specjaliści NEWBORN PLASTIC przy przygotowaniu najwyższej jakości produktów w celu uśrednienia materiału stosują mieszalnik o pojemności zasypu 24 tony. Dzięki zastosowanej technologii możemy maksymalnie ujednorodnić produkt pod względem właściwości fizykochemicznych regranulatu tj. poziomu płynięcia materiału, wilgoci powierzchniowej, filtracji, jednorodności barwy.

Ponadto dzięki zastosowanej technologii uśrednienie materiału w dużym stopniu:

  • minimalizuje problemy technologiczne na liniach produkcyjnych
  • zwiększa wydajność procesu
  • zmniejsza straty produktu
  • zapobiega ewentualnemu zbędnemu dostarczaniu i zwrotowi surowców, co przekłada się na harmonijną współpracę i współtworzenie zrównoważonego rozwoju z naszymi klientami.