Proekologiczne działania NEWBORN PLASTIC, jako producenta wyrobów z tworzyw sztucznych, skupiają się głównie na pozyskiwaniu surowców z odpadów, czyniąc własną produkcję bardziej wydajną, opłacalną i przyjazną dla środowiska.

Skupujemy odpady:

  • Poprodukcyjne
  • O wysokiej czystości
  • Poużytkowe
  • Zlepy
  • Porolnicze
  • Przemiał
  • Aglomeraty

Recykling tworzyw sztucznych to nie tylko wkład w ochronę środowiska, ale przede wszystkim zrozumienie plastiku jako rzeczywistego zasobu, który można ponownie i wielokrotnie włączyć do cyklu obiegu materiałowego. Dla nas to już nie model gospodarczy przyszłości, to współczesność. Zmaksymalizowana wartość dodana plastiku, zminimalizowane powstawanie odpadów. Taki model gospodarczy realizujemy od lat.